Czytanie metodą symultaniczno-sekwencyjną – sylaby etap 1

Metoda Krakowska nie istnieje bez symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Wyjaśniam, że Metoda Krakowska nie jest TYLKO nauką czytania. MK powstała z myślą o dzieciach z deficytami rozwojowymi, ale jest świetna do stymulacji dzieci zdrowych. Podstawowym założeniem  jest nauka czytania SYLABAMI.

Postępowanie w metodzie:

 • Ćwiczenia należy rozpoczynać od tego materiału, który dziecko już zna i z którym sobie świetnie radzi.
 • Nowe ćwiczenia należy wprowadzać tak, aby w pewnym stopniu dziecko mogło je samodzielnie wykonywać – to stymuluje jego rozwój. Np. nowy wzór do ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej powinien być tylko nieznacznie trudniejszy od poprzedniego. Nowe sylaby należy wprowadzać w momencie, gdy dziecko opanowało już poprzednie i ma satysfakcję z bezbłędnego ich czytania.
 • Kolejność wprowadzanych głosek w sylabach powinna być ściśle przestrzegana.
 • Wprowadza się samogłoski, potem spółgłoski. Samogłoski dziecko poznaje w izolacji, a spółgłoski tylko i wyłącznie w sylabach lub globalnie.
 • Sylaby są powtarzane, rozpoznawane i odczytywane w opozycjach, według porządku: od sylab otwartych do sylab zamkniętych, od zbudowanych z prymarnych spółgłosek do sekundarnych, od najbardziej skontrastowanych do jak najmniej zróżnicowanych.
 • Wprowadza się dużo słów czytanych globalnie – będą to rzeczowniki najbliższe dziecku: imiona, rodzina, ulubione zabawki, przedmioty, zwierzęta, jedzenie.
 • Do ćwiczeń używa się wyłącznie wyrazów znanych dziecku.
 • Przejście do wyższego poziomu jest uwarunkowane osiągnięciem dobrego opanowania etapu niższego.
 • Ćwiczenia spostrzegania wzrokowego i słuchowego, analizy i syntezy wzrokowej powinny być prowadzone równolegle, dlatego ćwiczenia czytania powinny być co kilkanaście minut przedzielane ćwiczeniami pozostałych sprawności (motoryka, spostrzeganie słuchowe i wzrokowe, myślenie, pamięć).

Etapy nauki czytania przedstawiają się następująco:
1. Czytanie prawopółkulowe
– samogłoski
– wyrażenia dźwiękonaśladowcze
– czytanie globalne wyrazów
2. Czytanie lewopółkulowe
– sylaby otwarte ( zakończone samogłoską)
– czytanie połączeń dwóch sylab otwartych oraz sylab obudowanych ( samogłoska + sylaba otwarta)
– czytanie sylab zamkniętych
– czytanie tekstów

Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej

SAMOGŁOSKI

 1. A O U  (samogłoski prymarne) – oddzielne kartoniki we wszelakich wersjach wyobrażeniowo-wyglądowych i kolejności; rysunki ust; powtarzanie i rozumienie, wskazywanie i nazywanie
 2. E I Y – po opanowaniu samogłosek prymarnych
 3. Czytanie globalne wyrazów – rzeczowniki najbliższe dziecku: imiona, rodzina, ulubione zabawki, przedmioty, zwierzęta, jedzenie

Córce przygotowałam własne pomoce do nauki samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych. Udostępniam je za darmo – możesz je pobrać i wydrukować – kliknij tutaj. Pamiętaj, że pobierając moje pomoce zgadzasz się na WARUNKI KORZYSTANIA.

Wprowadzanie sylab odbywa się zgodnie z zasadą rozwojową – czyli według  kolejności w jakiej pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Opanowanie samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych pozwala nam wkroczyć w świat sylab.

Wprowadzamy sylaby otwarte ( czyli spółgłoska + samogłoska) w paradygmatach. Paradygmat to  wzór sylab o tym samym układzie spółgłoski i samogłosek.  Początkowa faza – zapoznajemy dziecko z następującymi paradygmatami:

PA PO PU  PE PI PY
MA MO MU  ME MI MY
BA BO BU  BE BI BY
LA LO LU LE LI LY
FA FO FU FE FI FY
WA WO WU WE WI WY
TA TO TU TE TI TY
DA DO DU DE DI DY

Pamiętajmy, że nauka czytania nie opiera się tylko na znajomości sylab. Konieczne jest stymulowanie funkcji poznawczych- wykonywanie szeregu ćwiczeń ogólnorozwojowych: analiza i synteza wzrokowa, słuchowa, kategoryzacje, ćwiczenia pamięci, szeregi i sekwencje.

W poprzednim poście omówiłam samogłoski i wyrażenia dźwiękonaśladowcze. Więc już dziś zapraszam na kolejną część w której pokażę i wyjaśnię w jaki sposób wprowadzać wyrazy globalnie.

Komentarze

comments

 • Pani Marzeno “Podstawowym założeniem metodologicznym jest nauka czytania SYLABAMI.” nie metodologicznym, a metodycznym 🙂 metodologia badań, metodyka pracy z dzieckiem 🙂

 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.