Moje publikacje

Jestem autorką pomocy edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji. Od ponad 4 lat tworzę cenione i lubiane przez dzieci, ich rodziców i terapeutów pomoce logopedyczne w formie plików PDF dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, niedokształceniem mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej a także całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera) i niepełnosprawności intelektualnej.

Pomoce te można kupić w moim sklepie:


Dodatkowo na rynku pomocy logopedycznych ukazały się także moje pomoce edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji które wydałam sama:

Zeszyt ćwiczeń “Radośnie rosnę i myślę – ćwiczenia logopedyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe wspomagające rozwój i rozumienie mowy u dzieci”

Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy i przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-8 lat w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka.

Ćwiczenia logopedyczne przeznaczone są dla rodziców do pracy z dziećmi w domu, a także dla nauczycieli i terapeutów jako pomoc edukacyjna na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

Z pierwszym zeszytem ćwiczeń “Radośnie rosnę i myślę” dzieci będą ćwiczyć:

– analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową
– kategoryzacje
– mechanizmy lewopółkulowe
– grafopercepcję
– umiejętności sekwencyjne
– koordynację wzrokowo-ruchową
– umiejętność logicznego myśleniaKreatywne wspieranie mowy – czasowniki” są pierwszą częścią serii “Kreatywne Wspieranie Mowy”

Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 lat, zarówno w celu wspomagania rozwoju mowy jak i terapii zaburzeń mowy, a w szczególności w zakresie terapii:
– opóźnionego rozwoju mowy;
– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej;
– całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera);
– niepełnosprawności intelektualnej;
– innych zaburzeń językowych.

Z zestawu może korzystać:
– logopeda, terapeuta – podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi
– rodzice, dziadkowie i dzieci – podczas zabaw, ćwiczeń i zajęć z dzieckiem w domu, jako utrwalanie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub rozwijanie umiejętności językowych dziecka
– psycholog, pedagog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych, jako urozmaicenie zajęć lub wspomaganie rozwoju dziecka.

Podczas wykonywania zadań dziecko:
– poszerza słownik czynny i bierny
– utrwala poznane części mowy
– nabywa umiejętność konstruowania zdań o różnym stopniu trudności
– doskonali sprawność manualną
– ćwiczy analizę i syntezę wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – ruchową
– utrwala zdobyte umiejętności na różne sposoby
– rozwija umiejętność komunikacji językowej dostosowanej do wieku i możliwości indywidualnych dziecka.

 


     

Nakładem Wydawnictwa WiR ukazały się moje dwa pakiety edukacyjne:

Moi Bohaterowie

“Moi Bohaterowie” to zestaw edukacyjny, który z pewnością spodoba się chłopcom. Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, a narastający poziom trudności sprawia, że mogą je wykonywać dzieci w wieku 2-5 lat.

Wraz z budowniczym, policjantem i astronautą będą mogli: rozwijać pamięć,doskonalić percepcję wzrokową,ćwiczyć logiczne myślenie,liczyć,rozwiązywać zagadki.

  
   


   

Moje Bohaterki

“Moje bohaterki” to zestaw edukacyjny, który z pewnością spodoba się dziewczynkom. Poznając pracę lekarki, fryzjerki i pani archeolog, dzieci będą mogły:

• rozwijać pamięć,
• doskonalić percepcję wzrokową,
• ćwiczyć logiczne myślenie,
• liczyć,
• rozwiązywać zagadki.


Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy, a narastający poziom trudności sprawia, że mogą je wykonywać dzieci w wieku 2-5 lat.
Nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego ukazały się moje karty pracy:

“Ćwiczę, myślę, rozwijam się. Trening mowy i myślenia u dzieci z zaburzeniami komunikacji ”

Jest to zestaw ćwiczeń ogólnorozwojowych, wspomagających rozwój i rozumienie mowy. Zadania rozwijają umiejętności wzrokowe, grafomotoryczne, sekwencyjne, słuchowe i językowe, pamięć oraz koordynację wzrokowo-ruchową.

Karty pracy powstały z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi mającymi trudności w nabywaniu i rozumieniu mowy. W sumie kart pracy jest 128 w 4 blokach plus 9 tekturowych (labirynty i karty typu ‘wskaż różnice’).

Publikację można wykorzystywać jako pomoc edukacyjną w szkołach specjalnych, oddziałach integracyjnych, na zajęciach logopedycznych i rewalidacyjnych. Karty mogą również wykorzystywać rodzice do pracy z dziećmi w domu.
Przedział wiekowy można określić na ok. 3 do ok. 8 lat – w zależności od tego, jak funkcjonuje dziecko.