Kategoria: #NaukaCzytania

Dysleksja rozwojowa

Czy wiesz, że na określenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu przyjął się termin „dysleksja rozwojowa”? Rozwojowa – oznacza, że opisane trudności występują w trakcie rozwoju dziecka, w jego procesie uczenia się. Dysleksja – rys historyczny Badania nad dysleksją sięgają końca XIX wieku. P. Morgan, lekarz angielski jako pierwszy opisał inteligentnego 14-letniego chłopca, który mimo…
Read more

Analityczne metody nauki czytania

Czy znasz analityczne metody nauki czytania?

Fonetyczna metoda nauki czytania

Co to wyróżnia fonetyczną metodę nauki czytania? Kiedy powstała? Jakie są jej odmiany? Sprawdź!

nauka czytania

Co to jest „metoda” w nauce czytania?

Przez metodę w nauce czytania rozumiemy pewien zespół teoretycznie uzasadnionych działań, zmierzających w swoim założeniu, jak i praktycznie, do zrealizowania określonego celu, którym jest opanowanie umiejętności czytania. W zależności od przebiegu procesu nauki czytania oraz oparcia jej na określonych prawidłowościach ze względu na czynnik fonetyczny, psychologiczny i fizjologiczny R. Więckowski przyjął następujące kryterium podziału: Wartości…
Read more

Nauka czytania

Nauka czytania – która z metod jest najlepsza?

Nauka czytania i pisania jest podstawowym elementem dziecięcej edukacji, a ogromne znaczenie mają metody, za pomocą których się to czyni.