Dysleksja rozwojowa

Dysleksja rozwojowa


Czy wiesz, że na określenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu przyjął się termin „dysleksja rozwojowa”? Rozwojowa – oznacza, że opisane trudności występują w trakcie rozwoju dziecka, w jego procesie uczenia się.

Dysleksja – rys historyczny

Badania nad dysleksją sięgają końca XIX wieku. P. Morgan, lekarz angielski jako pierwszy opisał inteligentnego 14-letniego chłopca, który mimo nieuszkodzonego wzroku i słuchu – nie mógł opanować umiejętności czytania.

Na początku lekarze, a później psycholodzy i pedagodzy zainteresowali się tym zjawiskiem. rejestrowali objawy, które spotykali u uczniów w szkole, opracowywali metody diagnozy i terapii. Termin dysleksja pojawił się z końcem XIX wieku i pochodzi od języka greckiego dys – słaby, brak, mało i łacińskiego lego – czytam.

Termin ten co prawda implikuje specyficzne trudności w czytaniu, jednak w praktyce występuje z dysortografią (trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni) oraz dysgrafią (trudnościami w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma).

Dysleksja – kiedy ją rozpoznajemy?

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznajemy w przypadku dobrego wzroku i słuchu dziecka, dobrej sprawności intelektualnej. Mówimy o nich wtedy, gdy poziom czytania jest obniżony o około 2 lata w stosunku do programu szkolnego, wieku i inteligencji dziecka.

Definicja dysleksji ogłoszona w 1994 r. przez Towarzystwo Ortona w USA szczególne znaczenie przypisuje zaburzeniom rozwoju języka, wskazując jako główną przyczynę zaburzenia przetwarzania fonologicznego (uwagi, pamięci, percepcji słuchowej dźwięków mowy – głosek/fonemów). W patomechanizmie dysleksji występują zaburzenia rozwoju funkcji wzrokowych (spostrzegania, pamięci wzrokowej), funkcji ruchowych oraz integracji wszystkich funkcji niezbędnych w czytaniu i pisaniu.

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 6-7 lat

 1. Obniżona sprawność ruchowa dziecka – niezgrabnie biega, skacze, ma trudności z nauką jazdy na rowerze , rolkach czy wrotkach, a także z rzucaniem i chwytaniem piłki.
 2. Zamiennie posługiwanie się ręką prawą i lewą.
 3. Trudności z precyzyjnym wykonywaniem codziennych czynności – zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, posługiwaniem się nożyczkami.
 4. Trudności z odtworzeniem prostej melodii i rytmu, z rytmicznych chodzeniem i klaskaniem.
 5. Trudności z zapamiętaniem wierszyków, tekstu opowiadania, więcej niż jednego polecenia.
 6. Słaba orientacja w schemacie ciała z ustaleniem stron, np. „wskaż prawą ręką lewe oko”, kłopoty z określeniem kierunku na prawo, na lewo, przed sobą, za sobą.
 7. Trudności z odwzorowywaniem złożonych figur, np. rombu.
 8. Trudności z wyodrębnianiem elementów z całości, a także łączeniem ich w całość (np. układanie mozaiki wg wzoru).
 9. Niespostrzeganie szczegółów różniących dwa obrazki, nieodróżnianie figur geometrycznych, podobnych co do kształtu i wielkości.
 10. Trudności z zapamiętywaniem i odtworzeniem pokazywanych na krótko figur geometrycznych, przedmiotów, określonych elementów na ilustracji.
 11. Nieprawidłowa artykulacja, przestawianie głosek, asymilacja głosek, niepoprawne używanie przyimków.
 12. Trudności w orientacji w czasie, w określaniu dni tygodnia, pór roku, w zapamiętywaniu ich kolejności występowania.
 13. Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (s-z, w-f, b-p), zaburzenie słuchu fonematycznego, analizy i syntezy głoskowej, sylabowej oraz kłopoty z przekształceniem struktury fonologicznej usłyszanych wyrazów. Np. „Znajdź zwierzę w słowie zlew.
 14. Trudności w rozpoznawaniu liter podobnych kształtem (m-n, l-t-ł) i liter inaczej podobnych ((b-d, g-p), które różnią się jedynie kierunkiem i położeniem, trudności z kojarzeniem litery z adekwatną głoską.
 15. W pisaniu ze słuchu – opuszczanie, dodawanie, zamienianie litery, wolne tempo pisania, zwierciadlane litery.
 16. Trudności w opanowaniu nauki czytania. Czytanie wolne z zastanowieniem, najczęściej głoskowaniem, przekręcanie litery. Synteza głosek jest bardzo oporna, powtarzanie sylaby, słabe rozumienie tekstu.

Jeśli u dziecka współwystępuje wiele z tych objawów, pozwala to z całą pewnością przypuszczać, że mamy wówczas do czynienia z ryzykiem dysleksji.

Te niekorzystne objawy, obejmujące sfery percepcyjno-motoryczną i poznawczą, znacznie ograniczają dojrzałość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. Ograniczenie to jest tym większe, gdyż niepowodzenia w czytaniu i pisaniu przenoszą się na sferę emocjonalno-społeczną, wywołując u dziecka niechęć, niewiarę w siebie, lęk przed nauką i szkołą.

Co robić?

Jeśli zauważyłaś/zauważyłeś u swojego dziecka współwystępowanie wielu z opisanych powyżej objawów, umów dziecko na konsultację do Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, celem diagnozy i omówienia dalszego postępowania, wdrożenia ćwiczeń terapeutycznych wspomagających rozwój dziecka.

Pamiętaj o tym, że diagnoza w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej jest bezpłatna i nie potrzebujesz skierowania od pediatry.

Co dalej?

W moich kolejnych artykułach przybliżę Ci czym jest czytanie i dojrzałość do czytania, a także napiszę o gotowości (dojrzałości) szkolnej. Zaproponuję Ci także ćwiczenia dla dzieci z objawami ryzyka dysleksji – zarówno graficzne (nieliterowe), jak i literowo-wyrazowe. Ćwiczenia będą usystematyzowane zgodnie ze strukturą językową materiału.

W moich kolejnych artykułach zaproponuję Ci także zestawy różnorodnych ćwiczeń, które będą przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 lat, znajdujących się w kręgu ryzyka dysleksji.

Jeśli chcesz pomóc swojemu dziecku i wspierać rozwój jego mowy oraz naukę czytania zobacz moje zeszyty ćwiczeń „Radośnie rosnę i myślę„, które zostały specjalnie przygotowane, aby rozwijać u dziecka umiejętności wdrażające je do nauki czytania i pisania.


Bibliografa:

 • Bogdanowicz – Dysleksja rozwojowa – symptomy, patomechanizmy, terapia pedagogiczna.
 • Bogdanowicz- Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie.
 • Brzezińska – Czytanie i pisanie – nowy język dziecka.
 • Szuman – O dojrzałości szkolnej dzieci 7-letnich.
 • Wróbel – Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym.
 • Zborowski – nauka Czytania. vademecum nauczyciela kl. IChcesz pomóc swojemu dziecku i wspierać rozwój jego mowy oraz naukę czytania?

Mam dla Ciebie ćwiczenia ogólnorozwojowe które Ci to ułatwią!

Zobacz moje zeszyty ćwiczeń “Radośnie rosnę i myślę” dzięki którym Twoje dziecko będzie ćwiczyło umiejętność logicznego myślenia, kategoryzacje, analizę i syntezę wzrokową oraz inne umiejętności, tak niezbędne do prawidłowego rozwoju mowy i wdrażające je do nauki czytania i pisania.Szukasz innowacyjnej formy wspomagania rozwoju mowy dzieci?

Zobacz pomoce z serii „Kreatywne Wspieranie Mowy” – atrakcyjne dla dzieci, dobrane merytorycznie do ich potrzeb, o nowatorskiej i profesjonalnej grafice oraz perfekcyjnej jakości wykonania.
Masz ochotę pobrać darmowe materiały edukacyjne dla dziecka?


Zapisz się na mój bezpłatny* newsletter i pobierz „IDZIEMY NA RYBY!” – darmowy zestaw edukacyjny do zabaw z dzieckiem!

ZAPISUJĘ SIĘ NA NEWSLETTER:*Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach KreatywneWrota.pl Zgodę będziesz mogła w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *