Zwierzęta gospodarskie - karty trójdzielne [PDF]

8,00zl
Karty trójdzielne ze zwierzętami gospodarskimi do lekcji trójstopniowej - 12 podstawowych zwierząt gospodarskich.
Rozmiar kart zgodny z wytycznymi Montessori - 14 na 14

Wszystkie podpisy na kartach i etykietach są napisane dużą, bezszeryfową czcionką. Karty zostały przygotowane dla dzieci uczących się czytać metodą sylabową.
Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).