Zwierzęta Europy - karty trójdzielne [PDF]

6,00zl
Karty trójdzielne ze zwierzętami Europy do lekcji trójstopniowej oraz karty z podstawowymi ciekawostkami na temat danego zwierzęcia.
Na kartach: jeż, bóbr, daniel, łoś, sokół, ryś, renifer, puchacz, muflon, niedźwiedź.

Wszystkie podpisy na kartach i etykietach są napisane dużą, bezszeryfową czcionką. Karty zostały przygotowane dla dzieci uczących się czytać metodą sylabową.

Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).