Zeszyt ćwiczeń terapeutycznych [PDF]

30,00zl
Zeszyt ćwiczeń terapeutycznych stworzony został z myślą o rodzicach, terapeutach i nauczycielach, którzy chcą zaplanować terapię dziecka i na bieżąco śledzić jej efekty.
Zeszyt składa się z:

- Różnorodnych okładek - 12 stron do wyboru
- Przekładek miesięcznych - 12 stron z wpisanymi nazwami miesięcy
- Przekładek czystych - 8 stron do samodzielnego wpisania nazwy miesiąca lub innej kategorii
- Listy obecności dla nauczyciela - 2 strony
- Zakładek do oznaczania ważnych stron - 1 strona na której znajduje się 16 zakładek
- Kartki "NOTES" do notowania - czysta, w kropki, w kratkę oraz w linię
- Karty "PLAN TERAPII" z podziałem na poszczególne miesiące - do wpisania ogólnego planu terepii w punktach.
- Karty "PLAN TYGODNIA" - 2 różne wzory do wyboru
- Karty "TEMATYCZNY PLAN ZAJĘĆ" do wynotowania tematu oraz materiałów potrzebnych do realizacji tematu. Na karcie znajdują się takie pola jak: materiały pod ręką, materiały do kupienia, książki, audio i wideo, strony WWW, przygotować i wydrukować itp
- Karty "PLAN TYGODNIOWY" do wpisania na przykład poszczególnych aktywności jakie planujemy wykonać.
- Karty "TYGODNIOWY PLAN ĆWICZEŃ" na którym rodzic lub terapeuta wpisuje datę, cel ćwiczeń, zaplanowane ćwiczenia oraz odnotowuje wykonane ćwiczenia.
- Karty "ZAPLANOWANE TEMATY" z podziałem na poszczególne miesiące. w każdym z miesięcy nauczyciel lub rodzic wynotowuje temat oraz pomysły na aktywności związane z danym tematem.
- Karty "MOJE ĆWICZENIA" - na którym prowadzone są zapiski dotyczące codziennej pracy dziecka. Karta posiada pola: nazwa ćwiczenia, czas jaki rodzic ćwiczył dane ćwiczenie z dzieckiem oraz system samooceny dziecka po wykonaniu ćwiczenia. Są to serduszka, które dziecko koloruje samodzielnie- oceniając swoje zaangażowanie w dane ćwiczenie.
- Kartę "WAŻNE NOTATKI" która jest podstawą korespondencji rodzic - terapeuta. Na karcie znajdują się między innymi pola: ćwiczenia które dziecko wykonało z łatwością, ćwiczenia które dziecku sprawiały umiarkowaną trudność, ćwiczenia które sprawiały dziecku dużą trudność. Na karcie znajduje się także pole: Trudność w wykonaniu ćwiczeń polegała na... - w tym miejscu rodzic opisuje dokładnie dla terapeuty na czym polegała trudność w wykonaniu danego ćwiczenia.
- Karta "POMOCE DO KUPIENIA" - do zaplanowania wydatków na pomoce z uwzględnieniem dostępnego budżetu na konkretną pomoc.
- Karty do zapisków miesięcznych z podziałem na dni tygodnia. Jeden miesiąc na dwóch kartach - w sumie 24 karty.
- Czysta karta z podziałem na 12 miesięcy (wpisane nazwy miesięcy).
- Czysta karta z podziałem na 12 pól.
- Czysta karta na dowolne plany/notatki - podzielona na pola z kolorową liniaturą.
- Czysta karta na dowolne plany/notatki - podzielona na pola z niebieską liniaturą.
- Czysta karta "WAŻNE NOTATKI" z kolorowymi polami bez opisanych nazw tabeli.
- Czysta karta do prowadzenia budżetu wydatków na pomoce - bez nazw kolumn w tabeli.
- Czysta karta z kolorowymi kwadratami do odznaczania oraz kolorową liniaturą np. do listy "do zrobienia".

Karty po wydrukowaniu należy przedziurkować i wpiąć w segregator/skoroszyt. Dodatkowo pomiędzy karty "TYGODNIOWY PLAN ĆWICZEŃ" rodzic może wpinać karty pracy jakie w danym tygodniu wykonało dziecko.
Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).