Webinar "Edukacja matematyczna przedszkolaków"

39,00zl
Webinar nagrany na żywo w dniu 14 listopada 2018 roku.
Czas trwania: 1 godzina i 20 minut.

Podczas webinaru:
- Dowiesz się co jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w matematyce.
- Co należy kształtować w umyśle dziecka aby lepiej liczyło.

Poznasz:
- Ćwiczenia orientacji przestrzennej.
- Ćwiczenia ważenia i mierzenia.
- Ćwiczenia kształtowania umiejętności liczenia.
- Zabawy sprzyjające kształtowaniu umiejętności liczenia.
- Zabawy wprowadzające do nauki dodawania i odejmowania wraz z kolejnością wprowadzania poszczególnych etapów.
- Ćwiczenia wspomagające rozwój operacyjnego myślenia.
- Ćwiczenia wspomagania rozwój klasyfikacji.
- Ćwiczenia kształtowania pojęć geometrycznych.

Dodatkowo otrzymujesz notatkę ze wszystkimi poruszanymi tematami, abyś podczas oglądania webinaru nie musiała notować.
Notatka zapisana jest w pliku PDF - do samodzielnego druku.