Nazywam części mowy - paski pracy Montessori [PDF]

10,00zl
Paski pracy ze zdaniami z wyraźnie określonymi częściami mowy w formie symboli gramatycznych Montessori.
Jest to pomoc dydaktyczna, któa pozwala dzieciom ćwiczyć nazywanie części mowy oraz rozwija umiejętność układania zdań prostych.
Dodatkowo w pomocy znajduje się plakat formatu A4 z opisanymi symbolami części mowy, a także fiszki z symbolami części mowy (nazwa, symbol, informacja na jakie pytania odpowiada oraz przykłady).

Produkt zawiera:
- 30 pasków ze zdaniami
- 30 pasków ze zdaniami i symbolami gramatycznymi
- plakat - części mowy
- 9 fiszek - części mowy

Sposoby pracy z paskami:
- Dziecko czyta zdanie na pasku bez oznaczonych części mowy i układa symbole gramatyczne nad poszczególnymi wyrazami na pasku. Następnie sprawdza na pasku kontrolnym (z symbolami) czy poprawnie ułozyło symbole.
- Dziecko czyta zdanie na pasku, przepisuje do zeszytu i rysuje symbole części mowy nad wyrazami.

Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).