Matematyczne słoneczka [PDF]

2,00zl
Matematyczne słoneczka - przeliczanie i dodawanie w zakresie 10, to pomoc edukacyjna wspomagająca naukę przeliczania, identyfikowania symbolu graficznego liczby oraz naukę dodawania w zakresie do 10.
Rodzic terapeuta na środku słoneczka kładzie odpowiednią kartę a dziecko dokłada do słońca tyle promyczków ile wskazuje cyfra, bądź wynik dodawania.

Pomoc składa się z:
- karty z instrukcją
- planszy A4 ze słoneczkiem
- kart z liczbami 1-10
- kart z dodawaniem w zakresie do 10
- karty blanko do wpisania własnych przykładów

Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).