Dawno, dawno temu w odległej galaktyce...Leia otwarte

2,00zl
Zestaw obejmuje 14 plansz z postacią Leia oraz z sylabami:
MA MO MU MÓ ME MY MI
SA SO SU SÓ SE SY
FA FO FU FÓ FE FY FI
BA BO BU BÓ BE BY BI
WA WO WU WÓ WE WY WI
KA KO KU KÓ KE KY KI
PA PO PU PÓ PE PY PI
DA DO DU DÓ DE DY DI
GA GO GU GÓ GE GY GI
ZA ZO ZU ZÓ ZE ZY
LA LO LU LÓ LE LI
TA TO TU TÓ TE TY TI
IE AY
Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).