Wakacyjny pakiet 1 - ćwiczenia i czasowniki

118,00zl  95,00zl
Oszczędzasz: 19%
Produkt wydrukowany, gotowy do użytku
Wakacyjny pakiet pomocy składający się z zeszytu ćwiczeń "Radośnie rosnę i myślę część 1" oraz "Kreatywne Wspieranie Mowy - czasowniki".

Zeszyt ćwiczeń "Radośnie rosnę i myślę" to ćwiczenia logopedyczne, edukacyjne i ogólnorozwojowe wspomagające rozwój i rozumienie mowy u dzieci.
Z pierwszym zeszytem ćwiczeń "Radośnie rosnę i myślę" dzieci będą ćwiczyć:
- analizę oraz syntezę wzrokową i słuchową
- kategoryzacje
- mechanizmy lewopółkulowe
- grafopercepcję
- umiejętności sekwencyjne
- koordynację wzrokowo-ruchową
- umiejętność logicznego myślenia
Ćwiczenia mają charakter ogólnorozwojowy i przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-8 lat w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka.
Ćwiczenia logopedyczne przeznaczone są dla rodziców do pracy z dziećmi w domu, a także dla nauczycieli i terapeutów jako pomoc edukacyjna na zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

Autor: Marzena Fenert, KreatywneWrota.pl
ilość stron: 48


"Czasowniki" są pierwszą częścią serii "Kreatywne Wspieranie Mowy".
Przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 lat, zarówno w celu wspomagania rozwoju mowy jak i terapii zaburzeń mowy, a w szczególności w zakresie terapii:
– opóźnionego rozwoju mowy;
– alalii, niedokształcenia mowy o typie afazji oraz afazji dziecięcej;
– całościowych zaburzeń rozwoju (m.in. autyzm, zespół Aspergera);
– niepełnosprawności intelektualnej;
– innych zaburzeń językowych.
Z zestawu może korzystać:
– logopeda, terapeuta – podczas zajęć grupowych i indywidualnych z dziećmi
– rodzice, dziadkowie i dzieci – podczas zabaw, ćwiczeń i zajęć z dzieckiem w domu, jako utrwalanie umiejętności zdobytych na zajęciach ze specjalistą lub rozwijanie umiejętności językowych dziecka
– psycholog, pedagog, nauczyciel – podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wychowawczych, dodatkowych, jako urozmaicenie zajęć lub wspomaganie rozwoju dziecka.
Podczas wykonywania zadań dziecko:
– poszerza słownik czynny i bierny
– utrwala poznane części mowy
– nabywa umiejętność konstruowania zdań o różnym stopniu trudności
– doskonali sprawność manualną
– ćwiczy analizę i syntezę wzrokową i słuchową, pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – ruchową
– utrwala zdobyte umiejętności na różne sposoby
– rozwija umiejętność komunikacji językowej dostosowanej do wieku i możliwości indywidualnych dziecka.
Pomoc zwiera:
– kolorowe ilustracje czynności pozwalających na budowanie przez dziecko zdań i poszerzanie zasobu słownictwa;
– karty z ćwiczeniami analizy i syntezy wzrokowej, pamięci, myślenia logicznego i koncentracji uwagi;
– dodatkowe ilustracje pozwalające na wielokrotne i wszechstronne utrwalanie wprowadzonych czasowników;
– podpisy do czasowników, zdania o różnym stopniu trudności, a także pytania do poszczególnych części mowy użytych w zdaniach
– instrukcję zawierającą opis różnorodnych sposobów wykorzystania kart, będącą inspiracją do realizacji własnych pomysłów na zabawę z dzieckiem.
– 48 stron z czasownikami. Każdy z 24 czasowników został przedstawiony w formie ilustracji kolorowych i czarno-białych.


UWAGA! Wysyłki realizujemy tylko na terenie Polski