Małe sylabowe żółwiki [PDF]

5,00zl
Pomoc do nauki czytania metodą sylabową. Zestaw obejmuje plansze z rysunkami żółwików. Na żółwikach umieszczone są sylaby:

PA PO PU PÓ PE PY PI
MA MO MU MÓ ME MY MI
BA BO BU BÓ BE BY BI
LA LO LU LÓ LE LI
FA FO FU FÓ FE FY FI
WA WO WU WÓ WE WY WI

Do zestawu dołączona jest także plansza z żółwikami oraz pustymi miejscami - nauczyciel wpisuje aktualnie ćwiczone sylaby.

Produkt w pliku PDF do samodzielnego wydruku i przygotowania (wycięcie, laminowanie).