Litery, czytanie

Jesteś nauczycielem, terapeutą, opiekunem dziecka z Ukrainy, które uczy się języka polskiego?
Znajdziesz tutaj pomoce dla dzieci z Ukrainy, które uczą się języka polskiego.
Są to materiały do nauki czytania: rozpoznawania polskich liter, nauki czytania w języku polskim (zarówno metodą sylabową jak i głoskową), a także do rozszerzania słownictwa w języku polskim dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.