Pomoce dla dzieci z Ukrainy

Jesteś nauczycielem, terapeutą, opiekunem dziecka z Ukrainy, które uczy się języka polskiego?
Znajdziesz tutaj pomoce dla dzieci z Ukrainy, które uczą się języka polskiego.
Są to materiały zarówno do nauki kreślenia polskich liter, nauki pisania i czytania, rozmawiania o emocjach jak i zabawy ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji szkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej.