Motywacja

Zbiór pomocy przydatnych do motywowania i nagradzanie dzieci za wykonaną pracę podczas terapii